Υπολογισμός Εξοικονόμησης - Απόσβεσης Ηλιακού Θερμοσίφωνα ESOLAR.

Εισάγετε την τρέχουσα τιμή της κιλοβατώρας (Kwh) όπως αυτή αναγράφεται στο λογαριασμό του παρόχου σας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 
 
  Βόρεια Ελλάδα
Επιλέξτε τον τόπο που θα εγκατασταθεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας.
  Κεντρική Ελλάδα
 
Νότια Ελλάδα
   
Εισάγετε το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας των επιλεκτικών συλλεκτών, σε τετραγωνικά μέτρα, του συλλέκτη που διαθέτει το ηλιακό σας σύστημα ESOLAR.
 
τ. μ.
   
Εισάγετε το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του ηλιακού σας συστήματος ESOLAR.
 
     
     
   

 

Για μια μέση διάρκεια ζωής του ηλιακού σας συστήματος ESOLAR 15 έτη, θα εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα σας κόστιζε .

Απόσβεση του Ηλιακού σας Θερμοσίφωνα ESOLAR όσον αφορά το κόστο αγοράς και εγκατάστασης σε έτη.
 

 

 

Σημείωσεις: Η εξοικονόμηση προκύπτει από την παραδοχή πως η ποσότητα Ζεστού Νερού Χρήσης που μας προσφέρει η επιλεγμένη συλλεκτική επιφάνεια προέρχοταν απο την θέρμανση ίδιας ποσότητας ZNX, για την ίδια θερμοκρασία (50oC), με τη χρήση Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Οι τιμές είναι προσεγγιστικές και μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές.
Τα δεκαδικά ψηφία χωρίζονται με τελεία και όχι με κόμμα.